Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 pro účely vítání občánků
vítání občánků

 pro účely blahopřání jubilantům
blahopřání jubilantům

Místní poplatky 2018
více o místních poplatcích

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce bylo zvoleno v komunálních volbách 10. a 11. října 2014. Na jeho ustanovujícím zasedání 4. listopadu 2014 byl zvolen starosta, místostarosta, předsedové komisí a výborů.

Složení samosprávných orgánů obce:

Starosta obce: Ing. Luboš Gloser
Místostarosta: Danuše Andrýsková

Další členové zastupitestva:

Josef Jašek
Jana Zaoralová
Marta Daňková
Ing. Pavel Oslík
Ing. Mojmír Pěkný
Marek Štěpánek
Ing. Roman Zubatý

Odborné výbory a komise:

Finanční výbor

Předseda: Marta Daňková
Členové: Marta Dosoudilová , Ing.Mojmír Pěkný

Kontrolní výbor

Předseda: Ing. Roman Zubatý
Členové: RNDr.Alena Temlíková , Markéta Dohnalová

Komise pro kulturu a školství

Předseda: Jana Zaoralová
Členové: Marta Daňková ,Šárka Dragounová, Mgr. Helena Nováčková , Mgr. Kateřina Mitášová , Mgr.Michaela Fojtů,Milan Hajkr

Komise stavební:

Předseda: Ing. Pavel Oslík
Členové: Marek Štěpánek , Ing.Mojmír Pěkný, Ing. František Novák

Komise životního prostředí

Předseda: Josef Jašek
Členové: Ing.Jan Vašek, Jaroslav Berousek

Bytová komise

Předseda: Danuše Andrýsková
Členové: Marta Dosoudilová, Martina Veselá