Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

Základní škola

Neděle 3. září 1899 byla pro obec Samotišky velikým Svátkem. Slavobránami při vstupech do obce, s nápisem "Buďte nám vítáni" přijížděli a přicházeli představitelé okrasu, ředitelé okolních škol a bývalí rodáci, aby se podíleli na radosti zdejších občanů a jejich dětí. Ten den světil nově postavenou školní budovu 64 letý svatokopecký probošt premonstrát Daniel Metyš.

Žádost samotišských byla přes protesty svatokopecké národní školy, která nechtěla přijít o své žáky, příznivě vyřízena, protože v roce 1898 se slavilo 50. výročí nástupu Františky Josefa I. na rakouský trůn. Panovník chtěje si naklonit přízeň Čechů svolil ke stavbě několika českých škol na českém a moravském venkově. V jubilejním roce 1898 byl v Samotiškách položen základní kámen ke stavbě školy a za jediný rok byla stavba dohotovena. Byla postavena na pozemku, který obci odprodali za 350 zlatých ze své zahrady manželé Anna a Ignác Smejkalovi, čp. 3. Pozemek měl rozlohu 300 sáhů, tj. 1080 m 2.

V Rakousku-Uhersku byl stanoven začátek školních roků na 16. září a konec na 14. července. Do nové školní budovy v Samotiškách nastoupilo v prvním školním roce 1899 - 1900 celkem 148 žáků. Výáka probíhala ve dvou třídách o pěti odděleních; 33 letý nadučitel (ředitel) Jan Medek, rodák z Dubu nad Moravou měl k ruce 19 letého podučitele Vojtěcha Hřivnu, rodáka z Příkaz, který krátce před svým nástupem do školy složil zkoušku dospělosti (maturitu). Římskokatolické náboženství vyučoval premonstrát Egon Sladovník a po jeho náhlém úmrtí Vojtěch Frejka.

Největšího počtu žáků - 168 - bylo dosaženo ve školním roce 1903-1904, tehdy bylo třeba zřídit dvě samostatné druhé třídy, takže kromě ředitele zde byli dva podučitelé Josef Soldán a Alois Marák.

V roce 1916 odesel ze Smotišek nadučitel Jan Medek;, ujal se vedení školy v Nenakonicích, v blízkosti své rodné obce. 10. září 1916 se stal nadučitelem v Samotiškách na tři roky Jan Látal, rodák z Luběnic (20. 5. 1893).

Od roku 1911 byl podučitelem na zdejší škole Bohumil Pospíšil, rodák z Droždína. Počátkem 1. světové války byl poslán na frontu, dostal se do ruského zajetí, a do samostatného Československa se vrátil až 15. ledna 1919.

O 28. října 1918 - o zřízení samostatného státu - je ve školní kronice několik krásných vět: "Památný, nekrvavý revoluční převrat. Zřízení Československé republiky. Krásné nezapomenutelné chvíle. Prožívány přímo rajské city. Všude jásot, zpěv. Všude usmívající se tváře." Ze štítu školní budovy byl odstraněn reliéf císařův a nahrazen reliéfní podobou "učitele národů" J. A. Komenského (dnes osazen na schodišti školy).

V novém státě se změnil také duch školní výuky.

Z významných události let 1919 - 1946 připomeňme:

 • zasazení Lípy svobody před školou 21. dubna 1919,
 • zahájení výuky náboženství Církve československé ve školním roce 1934 - 1935,
 • oslavu čtyřiceti let trvání školy 26. června 1938,
 • dočasné zřízení tří tříd měšťanské školy v Samotiškách 3. listopadu 1938, po německém záboru budovy školy ve Vesce (ve třídách se směnovalo po celý den),
 • devastaci školní budovy během osvobozovacích bojů o Olomouc, počátkem května 1945,
 • roční opravu i modernizaci školní budovy, a její ukončení 1. září 1946.
  • Životopisné údaje o ředitelích školy v letech 1919 do součástnosti:

   VARTOŃ Oldřich - narozen 8. 6. 1878 na Sv. Kopečku, ředitelem v Samotiškách od 1. září 1919 do 31. března 1936. Zemřel 22. 6. 1951 v Olomouci.

   POSPÍŠIL Bohumil - narozen 12. 2. 1886 v Droždíně, ředitelem v Samotiškách od 1. dubně 1936; 31. 3. 1941 nuceně Němci penzionován; po květnu 1945 se znovu vrátil do funkce ředitele školy. 31. 8. 1950 odešel do ůchodu. Zemřel 12. 2. 1957.

   ZÁHEJSKÝ Jan - narozen 27. 12. 1895 v Kostelci n. L., učitel v Samotiškách od r. 1936, ředitelem školy v Samotiškách se stal 1. července 1941, zemřel 8. 3. 1982 v Moravském Berouně.

   NASTOUPIL Miroslav - narozen 15. 12. 1916 v Křelově, ředitelem v Samotiškách od 1. září 1950 do 31. srpna 1979. Zemřel 24. 12. 1988 v Olomouci.

   KOPEČNÁ Jiřina - narozená 28. 12. 1930 v Prostějově, učitelka v Samotiškách od r. 1969, ředitelkou v Samotiškách od 1. 9. 1979 do 31. 8. 1984.

   RICHTEROVÁ Eva - narozená 18. 1. 1950 v Olomouc, předtím učitelka v okrese Olomouc a v Olomouc, od 1. 9. 1984 ředitelkou v Samotiškách do 30.7.2008

   ŠIMKOVÁ Šárka - narozená 8.2.1968 předtím učitelka v Senici na Hané, od 1. 8. 2008 ředitelkou v Samotiškách.

   Oficiální stránky ZŠ Samotišky