Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

Obecní úřad

Adresa obecního úřaduObecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky
Úřední hodinyPondělí a středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Tel/FaxTel +420 585 383 245
Fax +420 585 154 950
E-mailobec@samotisky.cz
starosta@samotisky.cz
wwwwww.samotisky.cz
Bankovní spojení377 848 343 / 0300 ČSOB
Zaměstnanci obceAdministrativa - Martina Veselá
Účetnictví - Olga Utíkalová
Technická správa - Jaroslav Berousek

Starosta: Ing. Luboš Gloser - statutární zástupce obce
Místotarosta: Danuše Andrýsková - zastupuje starostu obce

Komise životního prostředí:

Povoluje dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění kácení dřevin, řeší problematiku likvidace odpadu a problematiku životního prostředí na území obce

Komise stavební:

Její činnost bude upravena dle zákona č. 183/2006 Sb.

Komise pro školství a kulturu:

Řeší a organizuje kulturní, sportovní a společenský život v obci, při čemž úzce spolupracuje s předškolním a školským zařízením i společenskými organizacemi v obci.

Výbor finanční:

Připravuje návrh rozpočtu obce a rozpočtová opatření.

Výbor kontrolní:

Kontroluje čerpání příjmové a výdajové části rozpočtu. V rámci kontrolní činnosti také dohlíží na dodržování obecních vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí. Kontroluje hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ Samotišky.