Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

TJ Sokol

Sportovní činnosti organizovaná Tělocvičnou jednotou v Samotiškách má už dlouholetou tradici. V Samotiškách byla odbočka Sokola založena roku 1910 z iniciativy členů místního Čtenářského spolku. Úřední souhlas hejtmanství byl dán v roce 1912.

Plocha bývalého hliníku cihelny při Toveřské ulici se postupně měnila ve sportoviště a pokrývala se hřišti pro volejbal, fotbal, školní hřiště i plochou pro nejmenší s prolézačkami, dále běžecká dráha o délce 50 m a doskočiště, které slouží dětem i jako pískoviště pro hraní. Po roce 1989 záslouhou místních činovníků Pavla Voltnera a Jaroslava Kubeše se sportoviště rozšířilo o dva tenisové kurty, které se v zimním období přeměňují v přetlakovou tenisovou halu, a o tenisovou stěnu.

TJ Samotišky má čtyři oddíly:

  • Oddíl odbíjené
  • Sport pro všechny - sdružuje cvičence všech věkových skupin. Jeho činnost je pestrá, celoroční. V zimních měsících cvičenci využívají tělocvičnu Základní školy, v létě celý sportoní areál. cvičí rekreačně, soutěží. Žáci a ženy mají pravidelná cvičení pod vedením Pavly Kubešové a Pavly Miženkové v tělocvičně, za doprovodu hudby.
  • Oddíl tenisu - má k dispozici dva kurty v krásném prostředí sportovního areálu. V programu je výuka mladých adeptů tohoto sportu, rekreační tenis i soutěže. Vzhledem ke kvalitě kurtů jsou často pronajímány cizím zájemcům pro různé tenisové akce a soutěže.
  • Malá kopaná - je nejmladším oddíl TJ Samotišky. Byl založen v roce 1990 po vybudování fotbalového hriště.

Členové TJ Samotišky se aktivně zapojují do společenského života a akcí pořadaných v naší obci. Organizují tradičně Šibřinky, kácení máje, Srpnovou noc.