Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

Povinné údaje

Informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Právo veřejnosti na informace je upraveno obecnou právní normou – zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Zákon ukládá obci Samotišky, jakožto povinnému subjektu, poskytnout fyzickým a právnickým osobám na jejich žádost informace o své činnosti a některé další informace zveřejnit.

Z tohoto důvodu zveřejňujeme informace uvedené v § 5 odst.1 písm. a) až g) tohoto zákona, rozšířené o informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě, vydaného Úřadem pro veřejné informační systémy (Věstník UVIS, částka 7/2001)

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace

1.Oficiální názevObec Samotišky
2.Důvod a způsob založení(1)
3.Organizační struktura(2) OÚ Samotišky
(3) Zastupitelstvo obce
4.Kontaktní údajeKontaktní poštovní adresa:
OÚ Samotišky, Vybíralova 8, 772 00 Samotišky

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
OÚ Samotišky, Vybíralova 8, 772 00 Samotišky
5.Případné platby můžete poukázat377 848 343/0300 ČSOB
6.48769967
7.DIČCZ48769967 (od 1.2.2016 je obec plátcem DPH)
8.Rozpočet v tomto a předchozím roce(4)
9.Žádosti o informace(5)
10.Příjem žádostí a dalších podáníOÚ Samotišky, Vybíralova 8, 772 00 Samotišky
elektronicky:
obec@samotisky.cz, starosta@samotisky.cz
11.Opravné prostředky(6)
12.Formuláře(7)
13.Návody na řešení životních situací Portál veřejné správy(8)
14.Nejdůležitější předpisy(9)
15.Sazebník úhrad za poskytování informací(10)
16.Výroční zpráva podle zákona(11)
17.Seznam organizacíMateřská škola - Vybíralova 8, Samotišky (12)
Základní škola - Podhůry 1, Samotišky (12)
Knihovna (12)