Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

Provozní řád multifunkčního hřiště obce Samotišky

DenČas
Pondelí9:00 - 15:00 ZŠ Samotišky
 15:00 - 16:00 Volno
 16:15 - 17:30 Chválkovice (Ponížil) 11/2018 do 03/2019
 17:30 - 19:30 TJ Samotišky (Ing. Zubatý)
Úterý9:00 - 14:00 ZŠ Samotišky
 14:00 - 16:00 Volno
 16:00 - 17:00 Chválkovice (Ponížil)
 17:30 - 19:00 Chválkovice (Hrbáček) od 01. do 03.
Středa9:00 - 15:00 ZŠ Samotišky
 15:00 - 16:00 Volno
 16:00 - 17:30 Chválkovice (Ponížil) 11/2018 do 03/2019
 17:30 - 19:00 Droždín (Spáčil)
 19:00 - 20:00 Bukovany (Bajer)
Čtvrtek9:00 - 14:00 ZŠ Samotišky
 17:15 - 19:30 VOLF SOCCER ACADEMY
 20:00 - 21:00 SK Véska
Pátek9:00 - 14:00 ZŠ Samotišky
 14:30 - 16:45 VOLF SOCCER ACADEMY
 18:00 - 19:30 FC Dolany (Večeřa) od 02/2019 do 15.3.2019
 8:00 - 18:00 Volno
 18:00 - 20:00 Ing. Oslík (Samotišky)
Neděle9:30 - 11:30 TJ Samotišky (Večeřa)
 11:30 - 17:30 Volno
 17:30 - 19:00 Bukovany (Bajer)

Provozovatelem a správcem multifunkčního hřiště je obec Samotišky, Vybíralova 8, 779 00 Olomouc

Každý uživatel je povinen se seznámit před započetím sportovní činnosti s provozním řádem hřiště a zavazuje se veškerá pravidla v něm uvedená dodržovat.

Účel víceúčelového hřiště

Víceúčelové hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém trávníku. Sportovní běžecká dráha je určena výhradně pro běžecké disciplíny. Pískové doskočiště pro skok daleký.

Hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním stožárovým osvětlením pro hru malé kopané. / VYPÍNAČ osvětlení areálu malé kopané je umístěn na elektrickém rozvaděči, který se nachází v areálu hřiště malé kopané. /

Hřiště je určeno pro veřejnost a může být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněno pro školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.

Správa hřiště

Multifunkční hřiště spravuje Obecní úřad Samotišky prostřednictvím svých zaměstnanců.

Obecní úřad Samotišky zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy po delší době provozu, včetně zajištění jednorázového vyčištění a doplnění umělého trávníku. Dále otevírá a zavírá areál.

Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.

Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí.

Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.

Údržba a provoz hřiště se bude řídit návodem, který předal dodavatel stavby.

Provozní doba

Provozní doba hřiště je z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů omezena na čas denně od:

8:00 do 22:00 v době letního času
9:00 do 20:00 v době zimního času

Poplatky za užívání hřiště

Užívání hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost zdarma.

Zájemce o vyhrazený čas dojedná dobu využití se správcem hřiště, rezervace budou vyvěšeny ve skříňce u hřiště a pravidelně doplňovány /o rezervaci nutno požádat min. 2 dny předem /

Poplatek za užívání hřiště musí být uhrazen správci před započetím hry.

Pronájem hřiště je možný v pracovní dny od 15 hod., soboty, neděle, svátky celý den.

Poplatek za užívání sportovního hřiště od 1.1.2018:

 • občané s trvalým pobytem v obci Samotišky ………… zdarma
 • sportovní oddíly ………………………………… 300 Kč/hod.
 • s využitím osvětlení …………………………… + 100 Kč/hod.

Kontakt na správce multifunkčního hřiště

Utíkalová Olga
Tel.: 774 868 301
volat pouze v pracovní dny od 8:00 do 16: 00 hod
Email: utikalova@seznam.cz

Provozní pokyny

V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) veřejného víceúčelového hřiště povinni respektovat Provozní řád.

Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno.

Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu.

Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá.

Provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.

Vstup na víceúčelová hřiště je povolen jen za těchto podmínek:

 • vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro jednotlivé povrchy hřiště
 • zakazuje se v prostorách areálu hřiště využívání obuvi s hliníkovými hroty, obuv na vysokém podpatku, znečištěná obuv; obuv roztrhaná, obuv nevhodná pro sport, obuv s černou podrážkou a obuv s hřeby /hřebové kopačky/
 • zakazuje se na sportovní běžecké dráze využívání kopaček jakékoliv konstrukce podrážky

V areálu hřiště je přísně zakázáno:

 • kouření a manipulace s otevřeným ohněm, skleněnými lahvemi
 • požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či toxických prostředků
 • na hřišti malé kopané je zakázána jízda na kole, koloběžce, motorkách, používání kolečkových bruslí a skateboardů a opírat kola o ochranné sítě
 • používat žvýkačky - žvýkačky patří do koše - po zašlápnutí nejdou odstranit
 • věšet se na ochranné sítě
 • ničit zeleň a venkovní inventář sportovního hřiště
 • je zakázán vstup podnapilým osobám
 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
 • vnášet neskladné či objemné předměty
 • házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • přímo na sportovištích konzumovat jídlo všeho druhu
 • zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu
 • vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu
  • Uživatel je povinen si při převzetí sportoviště zkontrolovat jeho stav a případné zjištěné škody ihned oznámit provozovateli hřiště.

   Uživatel je povinen po použití doskočiště: zamést písek kolem doskočiště, zakrýt doskočiště přiloženou textilií, s textilií manipulovat tak, aby nebyla poničena.

   Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho užívání areálu.

   Víceúčelové hřiště je monitorováno bezpečnostní kamerou.