Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

Mateřská škola

Vznik naší mateřské školy se datuje ke dni 9. března 1939. Byla umístěna v budově Obecné školy. Fungovala pod její správou, měla jednu místnost, velmi chudičké, téměř žádné vybavení. Nebyly pomůcky, hračky, nevyhovující nábytek. Provoz mateřské školy byl vymezen pouze na dopoledne.

Zlom nastal dne 26.4. 1975, kdy byla mateřská škola přemístěna do nově adaptované budovy bývalé rychty. Dosažením větších prostor se zlepšila práce učitelek. Škola se začala vybavovat moderními pomůckami. Vysoký počet dětí, jejich věkové složení opět převyšoval prostorové možnosti, bylo zavedeno dělené zaměstnání.

Od 1.9. 1991 byla mateřská škola rozšířena o další prostory a tak vznikla dvoutřídní MŠ. Až do roku 2005 fungovala jako dvoutřídní na dopoledne, s jedním oddělením na odpolední provoz a třemi pedagogickými pracovnicemi, školnicí a uklizečkou se zkráceným úvazkem.

Od září školního roku 2006 – 2007 se zvýšil počet dětí na 55, byla přijata další pedagogická pracovnice a konečně jsme docílili pracovat ve dvou samostatných odděleních.

O dvacet míst se zvýšila kapacita mateřské školy díky nové budově postavené „na zelené louce“ u stávající staré budovy MŠ. Slavnostní otevření se uskutečnilo 30.března a od 1.dubna 2015 byl zahájen běžný provoz. Vedoucí učitelkou je Michaela Hedová.

Neustále usilujeme o zlepšování prostředí a lepší hygienické podmínky. Postupně vyměňujeme nábytek, zadaptovali jsme sociální zařízení pro děti II. oddělení.Podařilo se nám zrekonstruovat školní zahradu, kovové průlezky a houpačky jsme nahradili novým dřevěným programem, vybudovali jsme nové pískoviště.

Filosofii naší mateřské školy je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince, cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání. Pracujeme podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem : Poznáváme svět. Na jeho tvorbě se podílel celý náš kolektiv. Nabízíme kvalitní standardní a také širokou nadstandardní péči pro všechny děti naší mateřské školy např. sportovní a kulturní akce, výuku anglického jazyka, plavecké kurzy, lyžařské kurzy, zajímavé besedy, společné akce pro rodiče s dětmi, výlety. V příštím školním roce bude nabídka rozšířena o hru na zobcovou flétnu. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, věnujeme též pozornost vadné výslovnosti - zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komutativních dovedností dětí.

Tradicí naší mateřské školy je několikatiletá spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem na Svatém Kopečku, Jazykovou školou Avis Mgr. Berkovou a Mgr. Svatavou Vyhlídalovou speciálním pedagogem.

K různým slavnostním příležitostem navštěvujeme s dětmi Hospic na Svatém Kopečku a Domov důchodců ve Chválkovicích.

Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči, Základní školou a Obecním úřadem v Samotiškách.

Veškeré snažení celého našeho kolektivu směřuje k tomu, aby se děti u nás cítily šťastně a spokojeně. Odměnou je nám úsměv našich dětí.

Oficiální stránky MŠ Samotišky