Kontakt

Obecní úřad Samotišky
Vybíralova 8
779 00 Samotišky

tel.: 585 383 245
e-mail: obec@samotisky.cz

IČ: 48769967
DIČ:CZ48769967
od 1.2.2016 je obec plátcem DPH

Informace občanům

Svozový kalendářNovinky emailem

Možnost automatického rozesílání aktualit do Vašeho emailu

Historie obce

Kronika 1993 - 2012

Po odtržení obce od Olomouce v r. 1993 byl jmenován kronikářem obce pan Bohuslav Smejkal.

Vzhledem k pokročilému věku a zdravotnímu stavu své působení ukončil v r. 2010.

Rozhodnutím obce a po vzájemné dohodě byla od 1.1.2011 pověřena vedeném kroniky obce paní Marta Dosoudilová, místní rodačka a bývalá starostka.

Kronika ke stažení:
Kronika obce Samotišek(1993-2012) (171MB)

Občasník

od r. 1994 vydává obec ke květnovým svatofloriánským hodům ročenku " Občanům Samotišek …."

od roku 2009 skupina autorů rozhodla změnit název brožury a vychází jako "Samotišský občasník "

Občasníky ke stažení:
850 let obce Samotišky 1141-1991
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Znak a prapor obce

V roce 1990 byl přijat zákon o obcích,kde dal všem obcím právo mít svůj znak i prapor.

Návrh na znak i prapor pro obec vytvořil a 30.6.1994 předal paní starostce heraldik Jiří Lauda.

Dne 1.2.1995 došlo v Praze ke slavnostnímu aktu,kde předseda sněmovny Milan Uhde odevzdal dekrety na znaky a prapory starostům obcí, mezi kterými byla i paní starostka Marta Dosoudilová.

Stručná historie obce

Jméno Samotišek se poprvé vyskytuje v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, pořízené v roce 1141. Touto listinou se ohlašuje přenesení biskupského sídla do nového chrámu svatého Václava. Zdík dal zapsat vše, co ke kostelu v té době patřilo a je kostelu podřízeno a je zde zmínka i o dvou poplužích ve vesnici Samotišky. Je však téměř jisté, že osídlení u nás bylo již zhruba v 9. století. Do roku 1977 zde byla velmi dobrá, poměrně velká cihelna. Při těžbě cihlářské hlíny byly objeveny zbytky slovanského sídliště. Lze tedy existenci obce předpokládat už v té době, kdy končilo u nás zakládání rodových sídel - vesnic.

V minulosti obec prožívala své klidné i bouřlivé doby. Dík blízkosti velkého města se jí úzce dotýkaly i události olomoucké - obklíčení Olomouce vojsky Pražanů, dobytí kartuziánského kláštera v blízkých Dolanech Husity v roce 1425, obsazení švédskými vojsky v letech 1642 až 1650 apod.

Koncem 16. století již má obec více domků a existuje i svobodný dvůr, číslo popisné 4, později známý jako rychta, i když v té době některé usedlosti byly po švédském pobytu prázdné. Do života obce dosti výrazně zasáhla i stavba nejdříve dřevěné kaple, později v roce 1669 stavba velikého kostela na Svatém Kopečku. Po dobu deseti let, kdy se chrám stavěl museli samotišští usedlíci svými poddanskými platy na tuto stavbu přispívat. V roce 1771 došlo i v naší obci poprvé k číslování domů. Jádro obce v té době tvořilo 32 usedlostí. O několik roků později byla zřízena na Svatém Kopečku světská fara a škola. Protože v naší obci do té doby škola nebyla, docházely děti tam. Kolem roku 1850 měly Samotišky již 699 obyvatel. Jednou z největších tragedií byl obrovský požár v roce 1856, kdy shořelo 31 usedlostí a domků a výskyt cholery v roce 1866, kterému podlehlo 75 osob. Obec se však z těchto ran zotavila a dále se rozvíjela. Přibývalo domů a obyvatel a tak v roce 1898 byla zahájena výstavba obecné školy.

Jako i jiná sídla, zasahovaly naši obec citelně události hospodářské i politické jak v 19. tak ve 20. století. Největším novodobým zásahem do života obce bylo v roce 1974 připojení k Olomouci a po 19 letech od 1. 1. 1993 se obec znovu osamostatnila a žije k prospěchu všech svých obyvatel svůj samostatný život.